Konferencja

W dniu 4 czerwca 2012 roku w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi odbyła się konferencja naukowa zatytułowana

„Stosunki polsko-japońskie w XXI wieku. Polityka-Kultura-Biznes” 

Uczestnikami konferencji byli studenci, pracownicy naukowi, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele władz lokalnych odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorczości w regionie łódzkim.

Konferencja wniosła nowe elementy do obrazu stosunków polsko – japońskich i nadała nowy impuls temu tematowi w odniesieni do Łodzi i regionu łódzkiego.

Wstęp na konferencję był otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych biznesem i przedsiębiorstwami japońskimi a także kulturą, polityką i uwarunkowaniami ekonomicznymi.

Serdecznie dziękujemy,

Organizatorzy Konferencji

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych   Fundacja Surei No Mon

konferencja odbyła się w kampusie WSSM w Łodzi

Kolejna konferencja z cyklu odbędzie się w roku akademickim 2012/2013

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału zarówno słuchaczy jak i prelegentów.